profile of face

De School voor Psychologie informeert belangstellenden over wetenschappelijke kennis die bij kan dragen aan welbevinden. Het effect dat nagestreefd wordt is dat belangstellenden verworven kennis toe passen in hun levenspraktijk en daarmee hun welbevinden vergroten.

Kritieke Leer- & Prestatie indicatoren:
- deelnemers ervaren vergroting van hun welbevinden;
- deelnemers passen overgedragen kennis en principes toe.

Doel & Effect