profile of face

Een socratisch gesprek is een gespreksmethode waarin een abstract onderwerp bijvoorbeeld autonomie of vrijheid uitgediept wordt. En dan speciaal aan de hand van ervaringen van de deelnemers met het onderwerp. Gezamenlijk wordt een onderzoeksvraag bepaald. Één van de ervaringen wordt gekozen om het onderwerp uit te diepen. Door de werkwijze ontstaat een gevarieerder begrip van het onderwerp. En deelnemers delen verworven inzichten. Veel deelnemers ervaren het gesprek als leerrijk.
Minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers. Kosten voor particulieren: 10 euro pp
Neem voor het zakelijk tarief contact op via onderstaand mailadres.
Waar? In centrum De Zin in Harderwijk. Op de website van centrum De Zin - www.centrumdezin.nl - vind je de data voor de gesprekken. Aanmelding via info@schoolvoorpsychologie.nl
NB Ook voor bedrijfsteams kan deze methode nuttig zijn om een bepaald thema uit te diepen. Meer weten? stuur een mailtje naar info@schoolvoorpsychologie.nl

Socratisch gesprek