profile of face

Via Psyned kan een individueel zelfkennistraject uitgevoerd worden. Eerste stap is een uitvoerig intakegesprek. Op basis van dat gesprek wordt bepaald of een zelfkennistraject kan bijdragen aan vermindering van klachten en versterking van welbevinden. Als een zelfkennistraject start dan worden belangrijke ervaringen besproken en gevoelspatronen die er mee gepaard gaan bepaald. Op basis van overeenkomsten in de gevoelspatronen wordt een thema voor de komende periode bepaald. Tussen gesprekken oefent de client met positief psychologische interventies die in de gesprekken toegelicht worden.
Aanmelding via Psyned

Zelfkennismethode