profile of face

Je bedoeling drukt zich uit in de levensdoelen die jij nastreeft. Je ervaart zin als je naar je bedoeling leeft. Je levensdoelen hangen op hun beurt weer samen met persoonlijke waarden. Bij levensdoelen en de waarden die er mee verbonden zijn is een belangrijke vraag hoeveel tijd en energie je er in stopt. Is dat in overeenstemming met wat je wil en in juiste verhouding tot het belang dat je er aan hecht? Als je onvoldoende toekomst aan wat je denkt en zegt belangrijk te vinden dan is dat een bron van stress. En daar gaan negatieve gedachten en gevoelens mee gepaard. Hoe breng je je levensinrichting meer in overeenstemming met je bedoeling, levensdoelen en persoonlijke waarden?

Meer weten? Stuur een mailtje naar info@schoolvoorpsychologie.nl

Bedoeling & zin