profile of face

De School voor Psychologie informeert belangstellenden over wetenschappelijke kennis die bij kan dragen aan welbevinden via o.a. psycho-educatie. Het effect dat nagestreefd wordt is dat belangstellenden verworven kennis toe passen in hun levenspraktijk en daarmee hun welbevinden vergroten.

Kritieke Leer- & Prestatie indicatoren:
- deelnemers ervaren vergroting van hun welbevinden;
- deelnemers passen overgedragen kennis en principes toe.

Doel & Effect