profile of face

Ik heb twee boeken geschreven en uitgegeven. Het eerste boek handelt over vragen stellen. Iets waar iedereen beter in zou kunnen en moeten worden. Volgens verdient iedereen het een betere vragensteller te zijn. Te bestellen via https://www.boekenbestellen.nl/boek/vraagkunde/9789463451987
Het andere boek heet Welbevinden Wat je er zelf aan kunt doen. Ik schreef het omdat ik er steeds meer van overtuigd ben geraakt dat positieve psychologie soms te veel alleen gericht is op het versterken van het eigen geluk. Ten tweede ben ik er van overtuigd dat negatieve gevoelens en gedachten er bij horen. Ze hebben een belangrijke functie en zijn verrijkend. Naast werkvormen voor versterken van eigen positieve gevoelens en gedachten en die van anderen, vooral aandacht voor effectief hanteren van negatieve gedachten en gevoelens. Te bestellen via https://www.boekenbestellen.nl/boek/welbevinden/9789463453073
Ik ben nu bezig met een derde en vierde boek met de titels Wilkunde Over vrijer leven en Zelfkunde.

Boeken