profile of face

aansluiten bij bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek;
- positieve psychologie
- centraal staan psychisch functioneren en dat
wat bijdraagt aan verbetering van welbevinden
- kennis alleen is ontoereikend: er wordt geoefend a.d.h.v.
werkvormen.

Vertrekpunten